Слово за Деня на народните будители

 

Ден славен, ден прекрасен!

Ден на нашите деди! Хора що на нас са дали вечно слово и мечти.

Ден на хората, които правят всичко днес за нас.

Учители, будители! Много сте нали? Но за нас оставате завинаги едни.

Тези що ни учат да можем и да вярваме! Тези що поднасят ни букви на ръце!

Днес народът ни празнува ваште висоти. Карат ни да бъдем горди българи!

Днес издигаме ви ние на ръце и заявяваме, че хора ни направихте!

Подканвали сте толкоз хора, разуми, правили сте вие много добрини.

Показвали сте как да се държим, как в живота като вас да се браним.

И всичко що го има нека се научи!

И всичко що ни трябва нека се получи!

 

Валентина Алексова, 8. А клас