ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 

157.ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“ 

С решение на ПС с протокол №1 от 26.09.2022 год., формите на обучение, които се  предлагат в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ са: 

  1. ДНЕВНА; 
  2. САМОСТОЯТЕЛНА.