ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

С РЕШЕНИЕ НА ПС – ПРОТОКОЛ №1 от 02.10.2023 год.,

формите на обучение, които се предлагат в 157. Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ са:

 

  1. ДНЕВНА;
  2. САМОСТОЯТЕЛНА.