Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2021/2022 г. –   

Училищен учебен план за 9 клас за учебната 2021/2022 г. –   

Училищен учебен план за 10 клас за учебната 2021/2022 г. –   

Училищен учебен план за 11 клас (11а – БЕЛ+ИЦ+ФИЛ) за учебната 2021/2022 г. –   

Училищен учебен план за 11 клас (11б – ИЦ+ГИ+ФИЛ) за учебната 2021/2022 г. – 

Училищен учебен план за 11 клас (11в – Фил+ИЦ) за учебната 2021/2022 г. –   

Училищен учебен план за 11г клас за учебната 2021/2022 г. –   

Училищен учебен план за 12а клас за учебната 2021/2022 г. – 

Училищен учебен план за 12 клас (12б и 12в ) за учебната 2021/2022 г. – 

Училищен учебен план за 12 клас (12г – Фил+ИЦ ) за учебната 2021/2022 г. –