Училищен учебен план за 8 клас за учебната 2023/2024 г. –   

Училищен учебен план за 9 клас за учебната 2023/2024 г. –   

Училищен учебен план за 10 клас за учебната 2023/2024 г. –   

Училищен учебен план за 11a клас (БЗО+ХООС+ГИ) за учебната 2023/2024 г. –   

Училищен учебен план за 11б клас (ИЦ+ГИ+ФИЛ) за учебната 2023/2024 г. – 

Училищен учебен план за 11в клас (ИЦ+ГИ) за учебната 2023/2024 г. –   

Училищен учебен план за 11г клас (ИЦ+ФИЛ) за учебната 2023/2024 г. –   

Училищен учебен план за 11д клас (ИЦ+ГИ+ФИЛ) за учебната 2023/2024 г. –   

Училищен учебен план за 12а (БЕЛ+ИЦ)клас за учебната 2023/2024 г. – 

Училищен учебен план за 12б клас (ИЦ+ГИ+ФИЛ) за учебната 2023/2024 г. – 

Училищен учебен план за 12в клас (Фил+ИЦ) за учебната 2023/2024 г. – 

Училищен учебен план за 12г клас (БЗО+ХООС+ГИ) за учебната 2023/2024 г. –

Училищен учебен план за 12д клас (ИЦ+ГИ+ФИЛ) за учебната 2023/2024 г. –