На 01.12.2022 от 18:30 часа ще се състои среща на членовете на училищното настоятелство.