Съобщение

Относно провеждане на родителска среща за учениците записани в VIII клас в 157 ГИЧЕ „Сесар Ваейхо“ за учебната 2021/2022 г. –