Във връзка със заповед на МОН № РД09-2191/03.02.2022 г. Учениците от X и XII клас ще се обучават в ОРЕС за периода от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г.

Учениците от VIII, IX  и XI клас са присъствено в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ за периода от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г.

За целта учениците от VIIIв, VIIIг и VIIIд, както й тези от XIа, XIб, XIв и XIг клас се явяват в сградата на Гимназията на 0702.2022 г. от 7.10 часа до 7.25 часа за тестване. Учениците със зелен сертификат се явяват до 7.35 часа.

VIIIа и VIIIб, както и IXа, IXб, IXв, IXг и IXд клас се явяват в сградата от 12.30 часа до 13.00 часа за тестване на 07.02.2022 г.

Учениците със зелен сертификат се явяват до 13.20 часа. Тестването се извършва в ЧК за съответния клас.