Днес младшите посланици от 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” в София се срещнаха със свои партньори от лицея “Eugen Lovinescu” в Букурещ, който също е асоцииран към програма EPAS. Независимо че срещата се състоя онлайн, тя беше ползотворна и интересна като стъпка в едно обещаващо сътрудничество. Младшите посланици се представиха един на друг и обсъдиха програмата и темата за дискусия в срещата на живо в Букурещ, която е точно след месец.

image_50435329
image_50424577
image_50429185
image_50447617
image_50423041