Свободни места за ученици в  

157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ 

Учебна 2021/2022 г.

клас  Брой свободни места  Профил и профилирани предмети
8 клас  няма  I чужд език – испански език
9 клас  Няма  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език

10 клас  7 свободни места  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език

11 а клас  няма  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

История и цивилизации 

Български език и литература 

Философия

11б клас  няма  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

История и цивилизации 

География и икономика 

Философия

11 в клас  5 свободни места  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

История и цивилизации 

Философия

11 г клас  2 свободни места  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

Биология и ЗО 

Химия и ООС 

География и икономика

12 а клас  2 свободни места  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

Биология и ЗО 

Химия и ООС

12 б клас  няма  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

История и цивилизации 

География и икономика

12 в клас  2 свободни места  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

История и цивилизации 

География и икономика

12 г клас  3 свободни места  I чужд език – испански език 

II чужд език – английски език 

История и цивилизации 

Философия