ПОКАНА 

Уважаеми родители, 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ организира родителски срещи, които ще се проведат по  следния график: 

на 24.10.2023 год. от 18:30 часа за VIII, IX и Х клас. 

на 25.10.2023 год. от 18:30 часа за XI и XII клас. 

Дневен ред на РД: 

  1. Среща – консултация с учителите преподаващи в паралелката; 
  2. Излъчване на родител за представител на паралелката в Обществения съвет и  Училищно Настоятелство; 
  3. Разни. 

Стаите по паралелки, ще бъдат обявени на входа в съответния ден!