ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – ОБЛАСТЕН КРЪГ ПРОВЕДЕНО НА 16.10.2021 Г. В 157 ГИЧЕ „СЕСАР ВАЙЕХО“ –

НА СЛЕДНИЯ ЛИНК НА САЙТА НА МОН https://www.mon.bg/bg/100161
МОЖЕ ДА ПРОВЕРИТЕ ПРОТОКОЛА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ