П Р А В И Л А

за провеждането на

Национална ученическа конференция

„МНС Гимназия Сесар Вайехо”

01 – 02 ноември 2018 г.

І. Какво е „МНС Гимназия Сесар Вайехо” ?

 1. МНС е абревиатура, чието значение е „Модел на Народното събрание”. Това е името на ученическа конференция, чиято цел е да симулира дейността на едноименната институция, като даде възможност на ученици от цялата страна да да се запознаят със спецификата на работата й, да обсъждат актуални проблеми на българското общество, да откриват решения за преодоляването им, да усъвършенстват уменията си да комуникират и да водят дебати. Главната цел на събитието е да накара подрастващите да осъзнаят как функционират институциите и гражданското общество в демократичната държава.
 2. В Народното събрание на Република България действат постоянни парламентарни комисии, в които се обсъждат и пишат законопроектите, преди да бъдат внесени в пленарната зала за гласуването им като закони. „МНС Гимназия Сесар Вайехо” е симулационен модел на седем от тези комисии:
 • Комисия по външна политика
 • Комисия по образованието и науката
 • Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
 • Комисия по здравеопазването
 • Комисия по икономическа политика и туризъм

Участниците ще влязат в ролята на народни представители, като могат да избират в работата на коя от предложените комисии ще участват. Задачата им е да обсъдят важните проблеми в различните сфери на обществения живот, да предложат решения и да изготвят резолюция /законопроект/. Резолюциите ще бъдат гласувани на пленарно заседание.

 

 

ІІ. Условия за участие в „МНС Гимназия Сесар Вайехо”:

 1. В работата на конференцията са поканени да участват български ученици, които са навършили 16 години.
 2. Участниците трябва да имат интерес към обществения живот на страната, да са запознати с проблемите в политиката, икономиката, културата и образованието и да са готови да предложат решения.
 3. Дебатите трябва да протичат в духа на взаимното уважение и зачитането на човешките права. Етикетът на поведение ще бъде описан на фейсбук страницата на конференцията.
 4. Дрескодът за работните срещи е строго официален. Не се толерира облекло, несъобразено с етикета на събитието.

ІІІ. Настаняване и храна:

 1. На учениците, които не са от гр. София, ще бъде осигурена нощувка след предварителна заявка и заплащане (участниците могат и сами да осигурят нощувката си).
 2. Обяд и закуски в кафе-паузите са осигурени от организаторите.