РАБОТНО ВРЕМЕ

на комисията по прием на документи за записване на ученици в VIII клас 

всеки ден от 8.00 ч. до 18.00 ч.

записването се осъществява в стая 306 на III етаж / коридор Обществени науки/

 

Вид дейност Срок
1 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2020 г. вкл.
2 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  до 16.07.2020 г.
3 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2020 г. вкл.
4 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2020 г. вкл.
5 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2020 г.
6 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 27.07.2020 г. вкл.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2020 г.
8 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г.
9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 03.08.2020 г.
10 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.
11 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл.