всеки ден от 8.00 ч. до 18.00 ч.

записването се осъществява в стая 306 на III етаж / коридор Обществени науки/