I етап на класиране

15.07 – 17.07.2024 г. – 8.00 ч. до 18.00 ч.
записването се осъществява в стая 306 на III етаж / коридор Обществени науки/

 

II етап на класиране

22.07 – 24.07.2024 г. – 8.00 ч. до 18.00 ч.
записването се осъществява в стая 306 на III етаж / коридор Обществени науки/

 

III етап на класиране

31 юли – 01 август 2024 г. – 8.00 ч. до 18.00 ч.
записването се осъществява в стая 306 на III етаж / коридор Обществени науки/

 

IV етап на класиране

08 август – 09 август 2024 г. – 8.00 ч. до 18.00 ч.
записването се осъществява в стая 306 на III етаж / коридор Обществени науки/