Ученическия отбор към БЧК на 157 ГИЧЕ спечели първо място на турнира в Район Слатина.

Нашите ученици са нашата гордост!