Приложено Ви изпращам заповеда на министър на образованието за преминаване в ОРЕС от 21.10.2021 г. за учениците от 8 до 12 клас. Учениците се обучават от разстояние по утвърдената учебна програма. Продължителността на часовете е 40 минути. При възникнала промяна на обстоятелствата ще бъдете информирани своевременно.

Заповед –