Тук може да се запознаете с  презентацията  на Наредба за приобщаващото образование, която заедно с  госпожа Елена Георгиева  подготвихме и представихме пред колегите от нашето училище.

Наредба ПО