В заседателните комисии трябва да се държим строго официално. Не трябва да използваме груб и уличен език. 

Абсолютно е забранено използването на телефони по време на заседанията. Разговорите между депутатите (особено по странични теми) са забранени. Всеки народен представител може да общува с останалите посредством хартиена кореспонденция (ще предоставим подходящи книжни материали) , която ще се пренася от наши админи след изявено желание от депутат. В заседателните стаи не се яде, не се пият напитки, с изключение на вода. Закъсняването не се толерира. 

Винаги участниците трябва да спазват указанията за работа на председателите на комисиите.