Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
30 август 31 август 1 септември 2
5 6 7 8 9
ИЕ- Избираем модул -11 клас ИЕ – Езикът чрез литература – 11 клас

 

12 13 14 15 16
ИЕ ЗУЧ- 11 клас

ИЕ-ИУЧ- 10 клас

ИЕ-ЗУЧ – 10 клас

ИЕ-ЗУЧ – 9 клас

ИЕ- ЗУЧ – 8 клас

 

ИЕ – Култура и междукултурно общуване – 11 клас

 

БЕЛ- ЗУЧ – 8 клас

 

 

 Консултации по ИЕ от 31 август до деня на съответния изпит: 

09:30 до 10:30  ИЕ – 8 кл;  ИЕ- ЗУЧ  – 11 кл, ИЕ – Избираем модул 11 кл.;

11:00 до 12:00 ИЕ – 9 кл ; ИЕ- Езикът чрез литературата 11 кл.;

12:30 до 13:30 ИЕ – 10 кл;   ИЕ – Модул: Култура и междукултурно общуване – 11 кл.

  1. до 09. септември от 11:00 до 12:00 БЕЛ – 8 клас.

Изпитите започват от 09:30 часа.