Уважаеми колеги, скъпи родители и ученици!

Още един випуск на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” успешно завърши своето средно образование. Всички ние можем заслужено да се поздравим с резултатите от държавните зрелостни изпити:

  • 107 ученици издържаха зрелостния изпит по български език и литература със среден успех Много добър /5,13/;

  • 26 ученици са оценени с отлични оценки;

  • 37 са отличните оценки от втория държавен зрелостен изпит;

  • 3 са оценките Отличен /6,00/, получени на държавния зрелостен изпит по английски език.

Без съмнение зад тези цифри се крият всеотдайният труд и дългогодишните усилия на целия преподавателски екип на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, насочени да образоват младите хора, да създадат у тях мотивация за учене през целия живот и да ги възпитат като достойни личности.

Благодаря на учителите за техния професионализъм, на родителите – за подкрепата и сътрудничеството, които ни оказваха, на учениците – за упоритостта и ентусиазма, с които преодоляваха трудностите в ученическия си живот.

На добър час, Випуск 2018!

15.06. 2018 г.                                                     Елена Георгиева,

                                                           Директор на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”