10.00 ч. Час на класа за IX б, XI и XII клас по класни стаи  

11.00 ч. Официално откриване на учебната година в двора на 157. ГИЧЕ Сесар Вайехо“ – VIII  клас   

11.30 ч. Час на класа за IX а, в, г, д и X клас по класни стаи