1 /едно/ свободно място за VIII клас, с интензивно изучаване
на испански език за учебната 2023/2024 година.

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Свидетелство за основно образование – оригинал;
Заявление за класиране – подава се на място.

1. На 31.08.2023 год. в сградата на 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, КК – етаж 2 от 09.00 ч. до 15:00 ч. и на 01.09.2023 г от 09:00 до 13:00 часа
2. Класиране – 01.09.2023 год. до 15:00 ч.
3. Обявяване на приетия ученик – 01.09.2023 год. до 16:00 ч.
4. Записване на приетия ученик – 04.09.2023 год. от 09:00 ч
до 12:00 ч.