Скъпи зрелостници,

Човешкият живот се остойностява чрез прекрачването между различни светове. Днес вие, зрелостници, сте на такъв етап – от безгрижието на ученическите дни преминавате към отговорността на собствените амбиции, цели и решения. Училището пази мечтите ви и когато с носталгия се вглеждате назад, вдъхновението, което 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ винаги е давала, ще ви поведе към нови върхове. А ние, вашите учители, ще продължаваме да се гордеем с постиженията ви, ще помним трудностите, през които сме преминали заедно, и успехите, които сме постигнали. Ще прилагаме наученото от вас в обучението на следващите поколения.

Благодарим ви, че сте наши ученици!