Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище –

Структури, функционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества, в конкретика на подрастващите. Нормативна база. –