УВАЖАЕМ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на Д-р Ваня Кастрева- началник на РУО софия -град с Изх. № РУО1-5353/26.02.2020 г. относно мерки за предпазване от заболяване се препоръчва педагогическите специалисти, учениците и родителите да се запознаят презентация на Министерството на здравеопазването.