Мажоретния клуб на 157ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ е с голяма популярност и извън училището.

Те участват в множество конкурси (вкл. в България търси талант) и се връщат с награди и грамоти за училището!

Те работят усилено и резултатите са явни.

Ръководител : Татяна Валентинова