157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО” 

гр. София 1574, ул. Слатинска 35, тел. +35929710056, 157@157giche.com

Утвърждавам: /П/ 

Директор: 

 /Елена Георгиева/ 

Културен календар за  

учебната 2023/2024 г.

Събитие Дата* Културна проява Организатор
1. 22 септември

(Денят                            на

независимостта)

18-21 септември 2023 г. Прожектиране           на документалния филм и др. дейности Учители по история и ученици
2. 12 октомври

Денят на Испания

10-12 октомври 2023 г. Четене на любими испански произведения и

други дейности

Учители по испански език
3. 1 ноември

Денят     на      народните

будители

30-31 октомври

2023

Среща с публична личност Учители и ученици
4. 1 декември

Световен ден за борба с

ХИВ

1 декември 2023 г. Здравна беседа/Изготвяне на презентация

 

Учители по БЗО

 

5. Коледни празници 20-23 декември 2023 г. Коледен концерт, конкурс за най-празнично украсена класна стая и др. дейности УС

 

6. Испански театър февруари 2024 г. Испански театър Татяна             Валентинова,

ученици

7. 14 февруари

Св. Валентин

12-14 февруари 2024 г. Размяна на валентинки УС

 

8. 19 февруари

Денят на Апостола

19 февруари 2024 г. Посещение на паметника

Прочит на творби, посветени на Васил

Левски

Учители по БЕЛ и учители по история

 

9. 1 март

Баба Марта

до 1 март 2024 г. Конкурс за най-красива мартеница УС, учители
10. 3 март

Освобождението        на

България

29-30 март 2024 г. Кинолектория(„Под игото“)

Представяне на любими възрожденски произведения Конкурс за есе

Учители и ученици

 

11. 16 март

Празник на  училището

16 март 2024 г. Празничен концерт УС
12. 22 април

Международен ден на

земята

22-24 април

2024 г.

Презентация и беседа за екологичните проблеми Конкурс за снимка – най – чисто място Учители по география и ученици
13. 23 април

Международен ден  на книгата

23-24 април,  2024 г. Прочит на любими  творби, беседа за функцията на литературата в

ежедневието

Учители по БЕЛ и ученици
14 1 май

Денят на труда

29-30 април

2024 г.

Размяна на ролите на ученик и учител и др.

дейности

УС и класни ръководители
15. 5 май  Великден Април-май

2024 г.

Конкурс за най-красиво яйце и др. дейности Учители, УС
16. Месец на театъра Май-юни

2024 г.

Посещение на театрални постановки Кл. ръководители
17. Изпращане на випуска май

2024 г.

Тържествено изпращане на випуск 2024 УС,

кл. ръководители на 12

клас

18. Денят на славянската писменост и култура

 

24 май 2024 г. Участие в шествието в

София

Учители и ученици
19. 1 юни

Денят на детето

31 май 2024 г. Дискусия относно правата на детето и доколко ги познаваме Учители по философия и гражданско образование
20. 2 юни

Денят на        Ботев и загиналите за свободата на България

юни

2024 г.

Четене            на             Ботеви произведения/Изготвяне на презентация Учители по БЕЛ и история, ученици
21. 30 юни 30 юни 2024 г. Тържествено закриване на учебната 2023/2024 година УС

* Всяко събитие се отбелязва 2-3 дни преди съответната дата или в самия ден.