157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО” 

гр. София 1574, ул. Слатинска 35, тел. +35929710056, 157@157giche.com

Утвърждавам: /П/ 

Директор: 

 /Елена Георгиева/ 

Културен календар за  

учебната 2021/2022 г.

№  Събитие  Дата*  Културна проява  Организатор
1. Денят на независимостта 22

септември

2021 г.

Прожектиране на  документалния филм и др.  дейности д-р П. Андонова

Виктория Митова Божидар Янев

2. Денят на Испания 12 октомври 2021 г. Четене на любими  испански произведения и други дейности Учители по  испански език
3. Денят на народните  будители 1 ноември

2021 г.

Среща с публична личност д-р Хр. Андонова П. Петкова

Д. Христова

4. Световен ден за борба с  ХИВ 1 декември

2021 г.

Здравна беседа/Изготвяне  на презентация П. Янкова

Габриела Петрова

5. Коледни празници декември

2021 г.

Коледен концерт и др.  дейности УС
6. Испански театър Февруари

2022 г.

Испански театър Татяна

Валентинова

Мария Хосефа

7. Денят на Апостола 19 февруари 2022 г. Посещение на паметника Прочит на творби,  посветени на Васил Левски д-р П. Андонова

д-р Хр. Андонова Д. Христова

 

8. Баба Марта 1 март

2022 г.

Конкурс за най-красива  мартеница УС,

Божидар Янев,

Дария Стоянова

9. Освобождението на  България 3 март

2022 г.

Кинолектория („Под  игото“)

Представяне на любими  възрожденски

произведения

Конкурс за есе

П. Петкова

д-р В. Георгиева

Д. Стоянова

Д. Христова

В. Митова

Б. Янев

10. Празник на училището 16 март

2022 г.

Концерт УС
11. Великден Април-май

2022 г.

Конкурс за най-красиво  яйце и др. дейности УС

д-р П. Андонова

В. Митова

12. Международен ден на  земята 22 април

2022 г.

Презентация и беседа за  екологичните проблеми Конкурс за снимка – най – чисто място Л. Матрачийска

Ст. Иванова

13. Международен ден на  книгата 23 април

2022 г.

Прочит на любими творби Поход на книгата и др.  дейности П. Петкова

Св. Василева

д-р Хр. Андонова Д. Христова

Д. Стоянова

14. Денят на труда 1 май

2022 г.

Размяна на ролите на  ученик и учител и др.  дейности УС и класни  ръководители
15. Месец на театъра Май-юни Посещение на театрални  постановки Кл. ръководители
16. Изпращане на випуска 13 май

2022 г.

Тържествено изпращане на  випуск 22 УС,

кл. ръководители  на 12 клас

17. Денят на славянската  писменост и култура 24 май

2022 г.

Участие в шествието в  София д-р Хр. Андонова Д. Христова

 

18. Денят на детето 1 юни

2022 г.

Дискусия относно правата  на детето и доколко ги  познаваме Учители по  философски цикъл
19. Денят на Ботев и  загиналите за свободата на  България 2 юни

2022 г.

Четене на Ботеви  произведения/Изготвяне на  презентация Учители по БЕЛ и  история
20. 30 юни 30 юни

2022 г.

Тържествено закриване на  учебната 2021/2022 година УС

 

* Всяко събитие се отбелязва 2-3 дни преди съответната дата или в самия ден.