157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО” 

гр. София 1574, ул. Слатинска 35, тел. +35929710056, 157@157giche.com

Утвърждавам: /П/ 

Директор: 

 /Елена Георгиева/ 

Културен календар за  

учебната 2022/2023 г.

Събитие  Дата на  провеждане  Културна проява  Организатор
22 септември 

(Денят на  независимостта)

18–21 септември  2022 г. Прожектиране на  документалния  

филм и др. дейности

Учители и ученици
12 октомври 

(Денят на Испания)

9–12 октомври 2022 г. Четене на любими  испански  

произведения и др.  дейности

Учители и ученици
1 ноември 

(Денят на народните  будители)

30–31 октомври  2022 г. Среща с публична  личност Учители и ученици
1 декември  

(Световен ден за  борба с ХИВ)

1 декември 2022 г. Здравна беседа  Учители и ученици
1 декември  

Андерсен издава  първата си книга с  приказки

1 декември 2022 г. Изработване на  видеоклипове върху  приказен сюжет Учители и ученици

 

Коледни празници  20–23 декември 2022 г. Коледен концерт и  др. дейности Учители и ученици
Испански театър  Февруари 2023 г. Испански театър  Учители по испански  език
14 февруари  До 14 февруари 2023 г. Размяна на  валентинки Учители и ученици
19 февруари (Денят на Апостола) 19 февруари 2023 г. Посещение на  паметника 

Прочит на творби,  посветени на Васил  Левски

Учители и ученици
1 март (Баба Марта) До 1 март 2023 г. Конкурс за най красива мартеница Учители и ученици
3 март 

(Освобождението на  България)

26 февруари – 2  март 

2023 г.

Кинолектория  

(„Под игото“) 

Представяне на  любими  

възрожденски  

произведения 

Конкурс за есе

Учители и ученици
16 март 

(Празник на  училището)

До 16 март 2023 г. Концерт  Учители и ученици
Април 

(Великден)

До 10 април 2023 г. Конкурс за най красиво яйце и  козунак Учители и ученици
23 април 

(Международен ден  на книгата)

23 април 2023 г. Прочит на любими  творби Учители и ученици
1 май 

(Ден на труда)

До 1 май 2023 г. Размяна на ролите  на ученик и учител Учители и ученици
24 май  24 май 2023 г. Делегация. Участие в шествието в София Учители и ученици

 

1 юни 

(Ден на детето)

До 1 юни 

2023 г.

Дискусия относно  правата на детето и  доколко ги  познаваме Учители и ученици
2 юни (Ден на Ботев  и загиналите за  свободата на  България) До 2 юни 

2023 г.

Четене на Ботеви  произведения Учители и ученици