Име Фамилия Имейл адрес Длъжност
Елена Георгиева e.georgieva@157giche.com Директор
Диамандула Йорданова d.mankova@157giche.com зам. директор
Емилия Цолова e.tsolova@157giche.com зам. директор
Александра Кисьова a.kissyova@157giche.com португалски език
Ангелина Татарева a.tatareva@157giche.com испански език
Божидар Янев b.yanev@157giche.com история и цивилизация
Боряна Хаджиева b.hadzhieva@157giche.com история и цивилизация
Валентин Лазаров v.lazarov@157giche.com английски език
Ваня Йорданова v.yordanova@157giche.com испански език
Вели Вели v.veli@157giche.com ФВС
Венелин Дюлгеров v.dyulgerov@157giche.com география и икономика
Венцислав Петров v.petrov@157giche.com ФВС
Виктория Митова v.mitova@157giche.com история и цивилизация
Габриела Петрова g.petrova@157giche.com БЗО
Галина Тодорова g.todorova@157giche.com испански език
Георги Геров g.gerov@157giche.com цикъл философия
Дария Стоянова d.stoyanova@157giche.com БЕЛ
Деница Христова d.hristova@157giche.com БЕЛ
Десислава Николова d.nikolova@157giche.com цикъл философия
Димитър Грозев d.grozev@157giche.com БЗО
Екатерина Цветкова e.tsvetkova@157giche.com испански език
Елка Борисова e.borisova@157giche.com испански език
Здравка Велева z.veleva@157giche.com музика
Иван Кръстев i.krastev@157giche.com изобразително изкуство
Ивет Янкова i.yankova@157giche.com испански език
Илия Григоров i.grigorov@157giche.com БЕЛ
Йордан Цветанов y.tsvetanov@157giche.com английски език
Йорданка Тодорова admin@157giche.com информационни технологии
Калоян Чернев k.chernev@157giche.com ФВС
Камелия Минчева k.mincheva@157giche.com испански език
Красимира Андонова k.andonova@157giche.com испански език
Лилия Матрачийска l.matrachiyska@157giche.com география и икономика
Мария Хосефа Кастилио mh.kastilio@157giche.com испански език
Мартин Хаджидимитров m.hadzhidimitrov@157giche.com испански език
Паулина Андонова p.andonova@157giche.com история и цивилизация
Пепинка Янкова p.yankova@157giche.com БЗО
Петя Каракирова p.karakirova@157giche.com информационни технологии
Петя Петкова p.petkova@157giche.com БЕЛ
Румяна Христова r.hristova@157giche.com психолог
Светла Кокалова-Футекова s.futekova@157giche.com испански език
Светлана Гечева s.gecheva@157giche.com английски език
Светлозара Гърбева s.garbeva@157giche.com БЕЛ
Соня Партъчева s.partacheva@157giche.com математика
Станислава Иванова s.ivanova@157giche.com ХОСС
Стефка Табакова s.tabakova@157giche.com математика
Таня Желева t.zheleva@157giche.com английски език
Татяна Лазарова-Добрева t.dobreva@157giche.com испански език
Христина Андонова h.andonova@157giche.com БЕЛ
Цветанка Чернева c.cherneva@157giche.com математика
Юлия Бързашка y.barzashka@157giche.com мат./ физика и астрономия
Янна Ролева y.roleva@157giche.com математика