Уважаеми ученици,
във връзка с провеждане на поправителна сесия в периода от 01.09.2021 г. до 14.09.2021 г. в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ се организират консултации по испански език. Всеки ден от 23.08.2021 г. до 10.09.2021 г. от 10.30 часа.