Скъпа общност на 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, 

С радост ви съобщаваме, че благотворителният базар, който се проведе на 22.05.2023 г. по време на спортния празник, доказа, че заедно можем много! С общи усилия събрахме сумата от (5 537 лв. и 10 евро), която вече е в сметката на Антония Димитрова – нашата ученичка, съученичка и приятелка.

Тези средства не бива да измерваме само количествено. Те са надежда за едно по-спокойно утре, прегръдка, подкрепа и подадена ръка, която дава кураж. 

От името на гимназията изразяваме своята благодарност към всеки един от вас за проявената човечност! 

Пожелаваме ви винаги да намирате сили да правите добро – то е най-красивият бумеранг в човешката природа!