Клубът  „Млади преводачи“ към 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ има за цел да потопи нашите ученици в света на преводаческата дейност. Тук те ще се научат да правят преводи от различен характер (текстове, филми,разговор) от и на испански език и ще обогатят по изключително забавен и интересен начин познанията и лексиката си по езика.

Ръководител : Ваня Йорданова