Информационно – дискусионна среща за родители „Юношите и употребата на психоактивни вещества – рискове и алтернативи“

По официални статистически данни, все повече и все по – рано, ученици избират да експериментират с употреба на психоактивни вещества. Практиката показва, че последиците са изразено негативни, непредвидими, а и често пъти – трудно обратими. Какви са причините? Какво може да помогне? Как родителите могат да участват?……

Това са някои от въпросите, на които ще се спрем в информационно – дискусионната среща за родители, която ще се проведе на 30.01.19г., от 17.30 ч. до 19.30 ч., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН -София, бул. Сливница, бл.212, вх. Г.

Заявка за участие на тел: 02/ 931-12-02

П Р О Г Р А М А

17.20 ч. – Регистрация

17.30 ч.  – 18.20 ч. – „Юношите и употребата на психоактивни вещества – рискове и алтернативи” – презентация и дискусия.

18.20 ч. – 18.30 ч. – Почивка

18.30 ч. – 19.30 ч. – Защитни и рискови фактори, свързани със семейството при превенция на употребата на психоактивни вещества” – дискусия, ролева игра.

Работи се в малка група, местата са ограничени!

Услугата се финансира от МЗ и Столична община и е безплатна за участниците.

Водещи: Екип на Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София

За повече информация посетете :

Информационно-дискусионна среща