ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) –