Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането
и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година –

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) –