Занятията по португалски език за 8 клас ще бъдат по график:

– 8 “а” и “б” – сряда II  група от 13:40 ч

8 “в”, “г” и “д” – сряда I група от 12:00ч

Първо опознавателно занятие

16.10.2019 г. сряда,

за I група от 12:50

за II група от 13:40

Всички заявили желание да изучават португалски език трябва да присъстват задължително. Всеки, който желае да изучава португалски език, но не е дал заявление да присъства на първото занятие.