Untitled1

Администрацията на район „Слатина” е партньор по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно” на Сдружение с нестопанска цел „Балкански институт за активна политика”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа – 2018.

Целта на проектното предложение е по достъпен начин чрез културни и информационни събития и изработка на онлайн игра, децата от няколко училища на територията на район Слатина да бъдат запознати по интересен и достъпен начин със символите на Европа – държавите – членки, представители, европейски парламент. В играта ще бъдат представени държавите-членки с техните най-характерни символи – танци, музика, културни, исторически забележителности и знамена.

Заложените по проекта дейности са следните:

1.    Сформиране на екип за управление на проекта.

2.    Възлагане на външна ИТ фирма на дизайна и изработката на уеб базирана образователна игра.

3.    Организиране на семинар за запознаване учениците от на район „Слатина” със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, водещи приоритети, начини за взимане на решения на националнониво и ниво ЕС, роля на Председателството на Съвета и в частност с приоритетите на българското председателство.

4.    Представяне на разработената забавна образователна игра пред директори и учители от училищата в района.

5.    Дейности за информация и комуникация, съгласно изискванията на Програма Европа и Столична община.

Линк към играта: http://opoznaievropa.atwebpages.com/