ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС ЗАЛА
1 Български език и литература 01.09.2023 г. 09:30 305
2 Математика 04.09.2023 г. 09:30 305
3 История и цивилизация 05.09.2023 г. 09:30 305
4 Биология и здравно образование 08.09.2023 г. 09:30 305
5 Испански език /писмен и устен/ 12.09.2023 г. 09:30 305
6 Физика и астрономия 12.09.2023 г. 09:30 310

 

ГРАФИК

консултации за поправителна сесия от 04.09. 2023 год. всеки ден до изпита

 

ПРЕДМЕТ ЧАС ЗАЛА
1 Български език и литература 09:00-10:00 301
2 Математика 11:00–12:00 302
3 История и цивилизация 10:00–11:00 306
4 Биология и здравно образование 10:00-11:00 310
5 Испански език 10:00–11:00 304
6 Физика и астрономия 09:00-10:00 310