ДАТА ЧАС КЛАС ВИД ИЗПИТ
08.09.2022 09:30 9 КЛАС ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
08.09.2022 09:30 10 КЛАС ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
08.09.2022 09:30 11 КЛАС АЕ – УСТНО ОБЩУВАНЕ (ПП)
09.09.2022 09:30 8 КЛАС ИСПАНСКИ ЕЗИК – ЗУЧ
09.09.2022 09:30 9 КЛАС ИСПАНСКИ ЕЗИК – ИУЧ
09.09.2022 09:30 10 КЛАС ИСПАНСКИ ЕЗИК – ЗУЧ
09.09.2022 09:30 11 КЛАС ИСПАНСКИ ЕЗИК – ЗУЧ
09.09.2022 09:30 11 КЛАС АЕ – ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ (ПП)
12.09.2022 09:30 10 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗУЧ
12.09.2022 09:30 11 КЛАС АЕ- БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ  (ПП)