№  ПРЕДМЕТ  ДАТА  Час  Зала
1.  Български език и литература  22.01.  10.00  По списък
2. Испански език  21.01.  10.00  По списък
3.  Английски език  14.01.  10.00  По списък
4.  История и цивилизация  04.01.  14:00  301
5.  География и икономика  13.01.  14:00  301
6. Философия  –  – 
7. Биология и здр. образование  26.01.  14:00  301
8.  Химия и опазване на ок. среда  17.01.  14:00  301