1. От 03.08.2022г. до 05.08.2022 година  от 09:00ч. до 12:00ч. – подаване на документи за участие в четвърто класиране в сградата на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, в компютърен кабинет – 2 ет.  
  2. 08. 08. 2022 г. – обявяване на класираните ученици в сайта на училището.
  3. От 08.08. 2022 г. (от 9:00 часа) до 09.08.2022 г. (от 09.00 ч до 15.00 ч.)– записване на класираните ученици в компютърен кабинет – 2 ет.  
  4. Информацията за всички незаети места да бъде актуализирана на 10. 08. 2022 г.,  29.08.2022 г.  и на 09.09.2022 г. в сайта на училището.