1. От 03.08.2021г до 05.08.2021 година – подаване на
документи за участие в четвърто класиране в сградата на
157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, КК2 от 09:00ч. да 15:00ч.
2. 06. 08. 2021 г. – обявяване на класираните ученици в сайта
на училището.
3. От 09.08. 2021 г. до 10.08.2021 г. – записване на
класираните ученици от 09.00 ч до 15.00 ч.
4. Информацията за всички незаети места да бъде
актуализирана на 13.08.2021 г., 28.09.2021 г. и на
10.09.2021г.