Дата: Час: Вид изпит: Учител:
От 01.09. до 07.09.2022 10:00 Химия и опазване на околната среда Д. Грозев
От 05.09. до 07.09.2022 10:00 История и цивилизация Б. Янев
От 01.09. до 07.09.2022 10:00 АЕ – устно общуване (ПП) Т. Желева
От 30.08. до 08.09.2022 10:00 Испански език – ЗУЧ К. Андонова
От 30.08. до 08.09.2022 10:00 Испански език – ИУЧ К. Андонова
От 01.09. до 07.09.2022 10:00 АЕ – писмено общуване (ПП) Т. Желева
От 30.08. до 09.09.2022 10:00 Български език и литература – ЗУЧ И. Маринов
От 01.09. до 07.09.2022 10:00 АЕ – бизнес комуникация Т. Желева
От 30.08. до 08.09.2022 10:00 Математика В. Делова

 

Забележка:

Желаещите ученици да се явят на първата обявена дата. Допълнителни консултации се провеждат след уговорка с учителя по съответния предмет.