Май 2023 г.

Нед еля

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събот а

1

2

3

4

5

6

Български
език и литература – ООП

Биология
и здравно образование

7

8

9

10

11

12

13

Химия
и опазване на околната среда

Английски
език – ИУЧ

Математика
– ООП

14

15

16

17

18

19

20

Български
език и литература ИУЧ

Математика
– ИУЧ

ДЗИ

21

22

23

24

25

26

27

История
и цивилизации

ДЗИ

24
май

Неучебен
ден

Испански
език – ООП

28

29

30

Испански
език – ПП

Испански
език – ИУЧ

31

Юни 2023

Неделя

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събо та

1

Физика
и астрономия

2

3

4

5

6

7

8

9

10

География
и икономика

Философия

11

12

13

14

15

16

17

Английски
език – ООП

НВО

НВО

НВО

НВО

18

19

20

21

22

23

24

НВО

Информационни
технологии

ООП

Инхормационни
технологии – ИУЧ

25

26

27

28

29

30

Изобразително
изкуство

Музика