Грамота за заслуги към столична община

По повод 24 май училищният екип в лицето на директора Елена Георгиева бе удостоен с грамота за заслуги към Столична община за постигнати високи резултати в областта на училищното образование.