Уважаеми родители,

Обръщаме се към вас от името на педагогическия състав на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, Училищното настоятелство, Ученическия съвет и всички ученици, които държат на имиджа на нашата гимназия. Съобразявайки се с обосновано предложение на Училищното настоятелство, административното ръководство на училището въвежда от началото на учебната 2024/2025 година унифицирано облекло, съобразено с нормите за адекватност на дрескода в учебно заведение.

С въвеждането на унифицираното облекло целим да създадем самочувствие и самоуважение сред учениците, но и да насърчим дисциплината, единството и чувството за принадлежност към нашето училище. Благодарим за разбирането и подкрепата ви! Заедно можем да създадем по-добра учебна среда за нашите деца.

С уважение,

157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“

Приложение:

  1. Оферта на фирмата –
  2. Каталог на облеклата – 
  3. Гаранционни условия – 
  4. Контакти –