Здравейте уважаеми родители, учители и ученици,

Съобщаваме Ви, че от 06.12.2021 г. ученицте в 157 ГИЧЕ ще се върнат в клас. Присъственото обучение, (след събраните и обобщени декларации) ще започне в понеделник  в 7.15 часа  за I смяна и 12.50 часа за II смяна ( само 11а клас е от 10.50 часа)  със  следното разпределение:

I смяна: 8а клас стая 307

8б клас стая 308

9а клас стая 405

9б клас стая 404

9в клас стая 403

9г клас стая 402

9д клас стая 401

10А клас стая 305

10в клас стая 303

класовете от I смяна 10б, 10г и 10д остават в ОРЕС.

II смяна   8в клас стая 307

8г клас стая 308

8д клас стая 302

11а клас стая 301 на 06.12.2021 г. 0т 10.50 часа

11в клас стая 403

11г клас стая 402

12а клас стая 305

12б клас стая 304

12в клас стая 303

Класовете 11б и 12г клас остават в ОЕРС.

Важно!!! Учениците от I смяна ще бъдат допускани до 7.15 часа в сградта. След този час започва тестването по стаи.

Учениците от II смяна ще бъдат допускани до 12.50 часа, след което започва тестането на II смана по стаите. Само учениците от 11а клас ще се тестват между 10.50 ч и 11.10 часа.

Всички родители, които желаят да помогнат на учителите и училището при тестването на ученицте, моля до 05.12.2021 г. 17.00 часа да подадат информация на 157@157giche.com за коя смяна и за кой клас ще участват. Благодарим предварително!