В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, на основание писмо на МОН с № 0522-1417/23.11.2021 г., вх. № РУО 1-38575/24.11.2021, Ви уведомявам, че националният кръг на Националното многоезично състезание ще се проведе на 27.11.2021 г. в съответствие със заповед №РД09-4247/ на министъра на образованието и науката  и заповед №РД01-911/08.11.2021 г. и при спазване на Насоките за обучение и действие в условията на противоепидемична обстановка в училищата. Квесторите следва да се явят в 09.15 ч., а учениците и учителите четци  да се явят в 157.ГИЧЕ в 09.30 ч. със зелен сертификат или отрицателен бърз антигенен тест

 

НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ ИМА КАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ОТ СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД: 91.НЕГ, 9.ФЕГ, 1 АЕГ, 23.СУ, 73.СУ, 164.ГПИЕ, 31.СУЧЕМ, ЧСУ «ВЕДА»