ВАЖНО!

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със заповед №РД09-1288/ 21.05.2024 г. на Министъра на образованието и науката Ви информирам, че на 27.05.2024 г. (понеделник) в 157.ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ няма да се провеждат присъствени часове. Обучението за цитираната дата ще се осъществява от разстояние в електронна среда, а именно в Classroom на Google.

Часовете са организирани по програмата за ден понеделник. Всеки учител, който е ангажиран служебно на 27.05.2024 г. ще насрочи задание в съответния час. Заданието ще бъде под формата на самостоятелна работа, която трябва да бъде изпълнена в рамките на часа. Непредадена работа до края на часа ще означава отсъствие за ученика. Учителите, които не са служебно ангажирани, ще провеждат часовете си по програма в Meet.

Моля всички ученици да се отнесат сериозно и отговорно към учебния процес в този ден (27.05.2024 г.)!