Уважаеми ученици и родители,

със заповед на Министъра на образованието и науката за периода 24. – 30. 01.22 год. училището започва обучение на ротационен принцип. 

X и XII клас ще се обучават присъствено, по седмичното разписание за първия учебен срок, като на 24.01.22 год. идват по-рано за тестване.

VIII, IX и XI клас ще се обучават от разстояние в електронна среда, по седмичното разписание за първия учебен срок.

Бъдете здрави и се пазете!