Във връзка с обявените от правителството Дни на национален траур 15 и 16 март в памет на Светейшия патриарх Неофит, в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ се отменя празничния концерт. Същият ще бъде проведен на 18.03.2024 г. в 12:40 ч. в актовата зала на Гимназията.