Зрелостниците могат да получат служебните си бележки за допускане до държавни зрелостни изпити в учителската стая на гимназията на 17.05.2023 г. и 18.05.2023 г. от 07:30 до 18:00 ч.

Те трябва да се носят задължително в деня на матурите.