Във връзка със заповед РД-01-220/08.04.2021 г на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че считано от 26.04.2021 г.  присъствено в съответната смяна ще се обучават следните класове:

 

I смяна

12А стая  305

12Б стая  304

12В стая  303

12Г стая  302

 

II смяна

9А стая  305

9Б кабинет Природни науки 310

9В кабинет  Обществени науки 306

9Г стая  302

9Д стая  301

 

От 26.04.2021 г в обучение от разстояние в електронна среда остават всички 8-ми, 10-ти и 11-ти класове

Обучението ще се осъществява в съответната смяна по утвърденото седмично разписание за II учебен срок.

Заповед РД-01-220/08.04.2021 г  на министъра на здравеопазването –

Елена Георгиева