Записването на класираните ученици е на 18.08.2023 г. от 9.00 часа до 15.00 часа в сградата на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – зала КК2.
Свидетелства оригинал на некласираните ученици могат да се получат от 09.00 часа до 15.00 часа в зала КК2.