ВАЖНО ЗА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

В 157 ГИЧЕ „СЕСАР ВАЙЕХО“ ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ СТАНЕ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

VIII клас – тържествено откриване от 11. 00 часа на 15.09.2021 г.
/в двора на училището с обособени зони за родители/

IX клас и X клас- от 10.00 часа на 15.09.2021 г. в следните стаи
9А клас – 405 10А клас – 305
9Б клас – 404 10Б клас – 304
9В клас – 403 10В клас – 303
9Г клас – 402 10Г от 13.00 часа в зала 301
9Д клас – 401 10Д клас – 301

XI клас и XII клас- от 13.00 часа на 15.09.2021 г. в следните стаи
11А клас – 405 12А клас – 305
11Б клас – 404 12Б клас – 304
11В клас – 403 12В клас – 303
11Г клас – 402 12Г клас – 302
10Г от 13.00 часа в зала 301