ВАЖНО!
Във връзка с възобновяването на учебните занятия от 04.01.2022 г. и необходимостта от
тестване на учениците Ви уведомявам:
I смяна на 04.01.2022 г. учениците ще се допускат от 7.00 часа до 7.25 часа. Тези със зелен
сертификат до 7.35 часа
Часовете за I смяна са намалени на 30 минути и приключват в 12.20 часа.
Тестването за II смяна за 8Г, 12А, 12Б, 12В и 12 Г клас е от 12.30 часа до 12.50 часа.
Тестването за II смяна за 8В, 8Д, 11А, 11Б, 11В и 11 Г клас е от 13.10 часа до 13.30 часа.